ในการสอบวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด $66$ คนปรากฏว่า

มีนักเรียนที่สอบตกทั้งสามวิชา  $13$  คน

มีนักเรียนที่สอบได้ทั้งสามวิชา $17$  คน

มีนักเรียนที่สอบได้วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษแต่สอบตกวิชาคณิตศาสตร์  $10$ คน

มีนักเรียนที่สอบได้วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์แต่สอบตกวิชาภาษาอังกฤษ  $11$  คน

มีนักเรียนที่สอบได้เพียงวิชาเดียว  $6$  คน

จำนวนนักเรียนที่สอบได้วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $26$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ โจทย์ปัญหาแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์ที่ไม่ใช้สูตรยูเนียน