กำหนดให้  $x$  เป็นจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกับสมการ  $3^{5x}\cdot 9^{x^2} = 27$  และ 

$$y=\frac{\left(\log_{2}3\right)\left(\log_{4}5\right)\left(\log_{6}7\right)}{\left(\log_{4}3\right)\left(\log_{6}5\right)\left(\log_{8}7\right)}$$

ค่าของ  $x^y$  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$\frac18$ [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล ลอการิทึม-สมบัติลอการิทึมและการจัดรูป