ถ้า  $\sin 15^{\circ}$  และ  $\cos15^{\circ}$  เป็นคำตอบของสมการ  $x^2+ax+b=0$  แล้ว ค่าของ  $a^4-b$  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$2$ [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : สูตรเปลี่ยนคูณเป็นบวก การจัดรูปตรีโกณมิติ ผลบวกและผลคูณคำตอบของสมการพหุนาม