ถ้า  $A$  เป็นเซตคำตอบของสมการ  $3^{2x+2}-28\left(3^x\right)+3=0$  และ  $B$  เป็นเซตคำตอบของสมการ  $\log x+\log\left(x-1\right) = \log\left(x+3\right)$  แล้วผลบวกของสมาชิกทั้งหมดในเซต  $A\cup B$  เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $2$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : การแก้สมการลอการิทึม การแก้อสมการเอกซ์โพเนนเชียลแบบต้องแยกตัวประกอบ