พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก.  $2^{\frac32}<3^{\frac43}$

ข.  $\log_2\left(\frac38\right)<\log_3\left(\frac12\right)$

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] ก. ถูก และ ข. ถูก[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : การเปรียบเทียบเลขยกกำลัง จำนวนติดราก และลอการิทึม