ถ้าความยาวรัศมีของวงกลม $10$ วงมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ $3$  และมีความแปรปรวนเท่ากับ $5$  แล้วผลรวมของพื้นที่วงกลมทั้ง $10$ วงนี้  มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$140\pi$ [/ANS]