กำหนดให้ 

$$A=\left\{ 1,2,\left\{ 1,2\right\} ,\left\{ 1,2,3\right\} \right\} $$

ข้อใดต่อไปนี้ผิด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$\{1,2,3\}\subset A$ [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : สับเซตและเพาเวอร์เซต