ในการสำรวจความเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน $880$ คน เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ปรากฏผลดังนี้

มีผู้ต้องการศึกษาต่อ $725$ คน

มีผู้ต้องการทำงาน $160$ คน

มีผู้ต้องการศึกษาต่อหรือทำงาน $813$ คน

ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อและทำงานด้วยมีจำนวนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$72$ คน [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : โจทย์ปัญหาสูตรยูเนียน