กำหนดให้  $\vec{u}$  และ  $\vec{v}$  เป็นเวกเตอร์ซึ่ง  $\left|\vec{u}\cdot\vec{v}\right|\neq\left|\vec{u}\right|\left|\vec{v}\right|$  ถ้า

$$a\left(\vec{v}-2\vec{u}\right)+3\vec{u}=b\left(2\vec{u}+\vec{v}\right)$$

แล้วค่าของ  $a$  อยู่ในช่วงใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $\left[\frac12,1\right)$[/ANS]