กำหนดให้ $\mathscr{U}=\left\{ n\in I^{+} \mid n\leq 10\right \}$ ประโยคในข้อใดต่อไปนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จ

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $\exists x\exists y\left[\left(x-y\right)^{2}\geq y^{2}+9xy\right]$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ