กำหนดให้เส้นตรง $l_1$ และ $l_2$ สัมผัสวงกลม $(x-5)^2+y^2=20$ ที่จุด $P$ และ $Q$ ตามลำดับ  และจุดศูนย์กลางของวงกลมอยู่บนเส้นตรงที่ผ่านจุด $P$ และ $Q$  ถ้า $l_1$ มีสมการเป็น $x-2y+5=0$  แล้วจุดในข้อใดต่อไปนี้อยู่บนเส้นตรง $l_2$

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $(15,0)$[/ANS]