ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข.

ที่สถานีขนส่ง กนกวรรณลืมกระเป๋าเอกสารไว้ แต่ไม่แน่ใจว่าลืมไว้ที่ใด จึงไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีขณะรอเวลารถออก

     กนกสรรณ : ขอโทษค่ะ ดิฉันลืมกระเป๋าเอกสารไว้บริเวณที่พักผู้โดยสาร "            "

เจ้าหน้าที่ยกหูโทรศัพท์ติดต่อไปยังแผนกต่างๆ

     เจ้าหน้าที่ : ผมติดต่อไปที่ประชาสัมพันธ์เขาบอกว่ามีคนเก็บได้และนำไปฝากไว้ที่ประชาสัมพันธ์ครับ เดี๋ยวผมจะให้

                     เจ้าหน้าที่ไปนำมาให้นะครับ

     กนกวรรณ : ขอบคุณมากค่ะ

   

ก. คำถามของกนกวรรณตามข้อใดเหมาะที่จะเติมในช่องว่างและมีเนื้อหาสอดคล้องกับคำตอบของเจ้าหน้าที่

ข. ข้อใดตรงกับจุดประสงค์ของการของกนกวรรณตามที่ท่านเลือกตอบในข้อ ก.

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า