ข้อใดใช้ภาพพจน์ชนิดเดียวกับคำประพันธ์ต่อไปนี้

   สรมุขมุขสี่ด้าน เพียงพิมานผ่านเมฆา

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า