ข้อใดใช้ภาพพจน์ชนิดเดียวกับคำประพันธ์ต่อไปนี้

   สรมุขมุขสี่ด้าน เพียงพิมานผ่านเมฆา

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า