ข้อใดไม่มีคำศััพท์ที่มีความหมายเหมือนกับคำที่ขีดเส้นใต้ในข้อความต่อไปนี้

   บุษบกเคลื่อนคล้อยลอยฟ้า

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า