ข้อใดใช้ภาษากำกวม

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า