ข้อความต่อไปนี้ส่วนใดเป็นประโยคบกพร่อง

     ๑) หลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ สงบลง นักล่าโอปอล อัญมณีมีค่าพากันหลั่งไหลไปที่ออสเตรเลีย / ๒) ความหวังว่าโอปอลจะนำความมั่งคั่งมาสู่พวกเขาอย่างรวดเร็ว / ๓) นักล่าโอปอลรอนแรมไปกลางทะเลทรายนานนับเดือน / ๔) พวกเขายังชีพด้วยพืชและสัตว์ที่หาได้ในท้องถิ่น / ๕) ที่อาศัยก็เป็นอุโมงค์ที่ขุดลงไปใต้ผืนทราย

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า