คำในข้อใดใช้ได้มากกว่า ๑ ความหมายทั้ง ๒ คำ

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า