ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้

     "รวบรวมทีละเล็กละน้อย ทำอะไรที่ประกอบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อยจนสำเร็จเป็นรูปเป็นรูปร่างขึ้นมา"

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า