ข้อความต่อไปนี้ผู้พูดมีเจตนาตรงกับข้อใด

     "คุณสมพงษ์ยังไม่รีบกลับบ้านใช่ไหม พอดีผมมีธุระด่วนจะให้คุณช่วยหน่อย"

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า