จงเลือกคำจากกลุ่ม ก. และ กลุ่ม ข. ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่าง (ก) และ (ข) ตามลำดับ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      (ก)      ในพิธีเปิด "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ" หลังจากประธานจัดงานกราบบังคมทูลรายงานแล้ว      (ข)      

เปิดงาน

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยแบบละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า