ข้อใดเป็นความคิดหลักของข้อความต่อไปนี้และเมื่อนำมาเติมในช่องว่างแล้วจะทำให้ได้ใจความที่สมบูรณ์

                เป็นสิ่งสำคัญมาก หากผู้บริหารอยากให้พนักงานของตนพร้อมใจกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องจุดไฟภายในตัวพวกเขาให้ลุกโชน เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นทุ่มเททำงานนำความสำเร็จมาสู่องค์กร

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า