ข้อใดไม่ใช่ลักษณะนิสัยของบุคคลในข้อความต่อไปนี้

     "ข้าเป็นทหารไม่มีวันจะสะท้านศึกสงคราม แต่เราก็ต้องรู้จักประเมินกำลังทั้งของตนเองและข้าศึก ขณะนี้เห็นอยู่ว่าข้าศึกเป็นต่อเหลือเกิน สู้ต่อไปบ้านเมืองผู้คนก็จะบอบช้ำ แม้นว่าเป็นไมตรีต่อกันไว้ก่อนจะช่วยประคองบ้านเมืองและผู้คนไว้ได้ แต่เราก็ต้องเตรียมรับมือกับภัยศึกสำหรับวันหน้าด้วย"

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า