ข้อใดเป็นประเด็นสำคัญของข้อความต่อไปนี้

     มูลวัวควายนั้นหากปล่อยตามธรรมชาติจะกินเวลานานเป็นปีจึงจะย่อยสลายกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวันชนิดต่าง ๆ ในประเทศออสเตรเลียมีด้วงปีกแข็งชนิดหนึ่งกินมูลสัตว์เป็นอาหาร และยังมีนิสัยเก็บมูลสัตว์รวมเป็นก้อน พร้อมทั้งวางไข่ในมูลสัตว์นั้น แล้วนำไปเก็บรวบรวมไว้เป็นอาหารของตัวอ่อน ดังนั้นตัวด้วงจึงช่วยขจัดมูลสัตว์ได้ในเวลาอันรวดเร็ว และยังช่วยเก็บรวบรวมมูลสัตว์ให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า