ข้อความใดจากกลุ่ม ก. และ กลุ่ม ข. เหมาะจะเติมลงในช่องว่าง (ก) และ (ข) ของคำประพันธ์ต่อไปนี้ตามลำดับ

                                                                      หิ่งห้อยยะยิบแย้ม   เรืองไร

                                                                จุดตะเกียงจิตใจ                 (ก)      

                                                                ปลุกชีวิตกางใบ            โบยโบก

                                                                ลอยล่องชมโลกหล้า            (ข)       พาเพลิน

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า