ข้อใดแสดงบทบาทสำคัญของชาวนาได้ชัดเจน
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละะเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า