ข้อใดแสดงความเชื่อที่ยังปรากฏในปัจจุบัน
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า