ข้อใดแสดงความเชื่อที่ยังปรากฏในปัจจุบัน
 

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า