คำสอนต่อไปนี้ ข้อใดเป็นการกระทำหรือลักษณะที่ควรละเว้น
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า