ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงอาวุธในการต่อสู้
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า