อ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม ข้อ ๘๗ - ๘๘
   งานก็ต้องถูกงด น้ำตาท่วมรถที่ผ่อนมาหลายปี
มองปิ๊กอัพถูกยึด รถเครื่องถูกยึดบ๊ายบายเพื่อนซี้
วันหลังถ้ามีเวลา จะซื้อเอ็งกลับมาอีกที
คำประพันธ์ข้างต้นใช้ภาพพจน์ตามข้อใด
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า