ข้อใดใช้ภาพพจน์
 

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า