คำประพันธ์ต่อไปนี้มีวรรณศิลป์เด่นตามข้อใด
   แอกงอนอ่อนงามโอฬาร ธงฉานทานชูเฉลิมปลาย
   บัลลังก์บดเหลี่ยมเป็นเรือนเก็จ กระจกพื้นกระจังเพชรบัวหงาย
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า