ข้อใดไม่มีจินตภาพทางการเคลื่อนไหว
 

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า