ข้อใดไม่ใช่บทโฆษณาที่มีสารโน้มน้าวใจ


 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า