ข้อใดมีวิธีเสดงเหตุผลต่างกับข้ออื่น
 

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้