ข้อใดมีวิธีเสดงเหตุผลต่างกับข้ออื่น
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้