ประกาศข้อใดไม่ชัดเจน
 

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า