ข้อความส่วนใดในจดหมายกิจธุระต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึง
   ๑) ด้วยชมรมวิทยาศาสตร์จะจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ / ๒) ซึ่งการแข่งขันโต้วาทีจำเป็นต้องมีคณะกรรมการการตัดสินเพื่อหาผู้ชนะ / ๓) ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นกรรมการตัดสินการโต้วาทีรอบชิงชนะเลิศ / ๔) ในวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า