ในข้อความต่อไปนี้ ก. คืออะไร
  “ก. ทำจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ดซึ่งมีจมูกถั่วเหลือง
    ก. มีแคลเซียมสูงและมีวิตามินดี
    ก. มีรสอร่อยและมีกลิ่นหอมของงาดำ
    ก. ทุกหยดให้คุณค่าทางโภชนาการ”
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า