จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
   ทุกคนมีความสามารถตามความถนัดของตน เขาย่อมสบายใจเมื่อได้อยู่ในวงการที่นิยมความถนัดของเขา เพราะทำให้เขาเป็นคนเด่น มีความสำคัญในวงการนั้นแต่เขาจะรู้สึกด้อยเมื่อเข้าไปในวงการที่มิได้รู้สึกยกย่องวิชาหรือความสามารถของเขา
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า