ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความนี้
  เส้นใยอาหารหรือที่เรียกว่าไฟเบอร์ แม้จะไม่ใช่สารอาหารแต่เป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกาย มีอยู่มากในพืช ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่าง ๆ ในพืชแต่ละชนิดจะมีปริมาณและชนิดของเส้นใยอาหารต่างกัน เพื่อให้ร่างกายได้รับเส้นใยอาหารอย่างสม่ำเสมอจึงควรรับประทานอาหารที่ปรุงและประกอบด้วยผักเป็นประจำ และควรรับประทานผลไม้สดซึ่งจะให้เส้นใยอาหารมากกว่าการดื่มน้ำผลไม้ นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารประเภทถั่วเมล็ดแห้ง และข้าวซ้อมมือเป็นประจำ
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า