ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้
   วันนี้ได้รับคำสั่งให้ย้ายที่นั่งทำงานไปอยู่ใกล้ ๆ เจ้านาย คงต้องเหนื่อยแน่เลย ถ้าต้องเกร็งอยู่ตลอดเวลาทำงาน
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า