ข้อความต่อไปนี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
   ข้าไหว้พระบาทสามองค์พระอิศวรผู้ทรงอุสุภราชฤทธิ์รอนข้าไหว้พระนารายณ์สี่กรทรงครุฑเขจรจะปราบอรินทรเ์รืองรงค์
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า