ข้อใดใช้ภาษากำกวม
 

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า