ประโยคในข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือย
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า