ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์
 

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า