ข้อความต่อไปนี้มีคำนามและคำกริยาหลักอย่างละกี่คำ (ไม่นับคำซ้ำ)
   กิจกรรมนั้นเป็นของดี แต่สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ตั้งขึ้นสำหรับรับนักศึกษาเพื่อทำกิจกรรม กิจกรรมมีไว้ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างทำประโยชน์และเปลี่ยนบรรยากาศ
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า