ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเะอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า