ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง
 

เฉลยละเอียด

เฉลยละเะอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า