ข้อความต่อไปนี้มีคำสันธานและคำบุพบทกี่คำ (นับคำซ้ำ)
   น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อร่างกายของมนุษย์ และทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ ถ้าร่างกายขาดน้ำเราจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เลย
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า