คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่สามารถใช้คำไทยแทนได้
 

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า