คำภาษาอังกฤษในข้อใดไม่สามารถใช้คำไทยแทนได้
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า