ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับไซโครมิเตอร์
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า