ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของรีโมตเซนซิง

 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า